Máy giặt vắt công nghiệp 36kg Dexter T-1200
 • Model

  T-1200

 • Kích thước

  873 x 1470 x 1153 mm

 • Trọng lượng

  464 kg

 • Công suất

  36-36 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 27kg Dexter T-900
 • Model

  T-900

 • Kích thước

  873 x 1407 x 988mm

 • Trọng lượng

  437 kg

 • Công suất

  27-27 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 36kg Danube WED-36
 • Model

  WED-36

 • Kích thước

  1095 x 1598 x 1184mm

 • Trọng lượng

  750 kg

 • Công suất

  35-39 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 27kg Danube WED-27
 • Model

  WED-27

 • Kích thước

  979 x 1548 x 1041mm

 • Trọng lượng

  490 kg

 • Công suất

  25-28 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 55kg Primus FS-55
 • Model

  FS-55

 • Kích thước

  1195 x 1905 x 1610mm

 • Trọng lượng

  1630 kg

 • Công suất

  55-55 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Bỉ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 33kg Primus FS-33
 • Model

  FS-33

 • Kích thước

  1195 x 1905 x 1330mm

 • Trọng lượng

  1190 kg

 • Công suất

  33-33 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Bỉ

Xem chi tiết


Máy sấy đồ vải công nghiệp Danube DD-35 GOLD
 • Model

  DD-35 GOLD

 • Kích thước

  985 x 1946 x 1210 mm

 • Trọng lượng

  260 kg

 • Công suất

  33-37 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Danube DD-28 GOLD
 • Model

  DD-28 GOLD

 • Kích thước

  985 x 1946 x 1054 mm

 • Trọng lượng

  230 kg

 • Công suất

  27-31 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Danube DD-23GOLD
 • Model

  DD-23 GOLD

 • Kích thước

  890 x 1812 x 1245mm

 • Trọng lượng

  210 kg

 • Công suất

  23-26 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Hwasung HS-9255-100
 • Model

  HS-9255-100

 • Kích thước

  1600 x 2500 x 1700mm

 • Trọng lượng

  1350 kg

 • Công suất

  100-100 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Hàn Quốc

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Hwasung HS-9255-30
 • Model

  HS-9255-30

 • Kích thước

  1320 x 1760 x 1050mm

 • Trọng lượng

  590 kg

 • Công suất

  30-30 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Hàn Quốc

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp ADC ES-76
 • Model

  ES-76

 • Kích thước

  972 x 1791 x 1265mm

 • Trọng lượng

  338 kg

 • Công suất

  34-34 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết


Máy là ga (là cán) công nghiệp Danube MIII-2600
 • Model

  MIII-2600

 • Kích thước

  3410 x 1190 x 956 mm

 • Trọng lượng

  1200 kg

 • Công suất

  60-80 kg/mẻ

 • Quốc gia

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp Danube DII-160
 • Model

  DII-160

 • Kích thước

  2210 x 1107 x 644 mm

 • Trọng lượng

  355 kg

 • Công suất

  20-30 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp Danube R-25/120
 • Model

  R-25/120

 • Kích thước

  1650 x 1170 x 500 mm

 • Trọng lượng

  116 kg

 • Công suất

  35-35 kg/mẻ

 • Quốc gia

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp Danube R-18/120
 • Model

  R-18/120

 • Kích thước

  1486 x 970 x 400 mm

 • Trọng lượng

  93 kg

 • Công suất

  20-20 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp IMAGE IP 14x120
 • Model

  IP 14x120

 • Kích thước

  4060 x 2213 x 1262mm

 • Trọng lượng

  1519 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp PRIMER C-330/100
 • Model

  C-330/100

 • Kích thước

  4313 x 2220 x 2100mm

 • Trọng lượng

  3800 kg

 • Công suất

  250-290 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết