Máy sấy công nghiệp ItalClean - Ý
Máy sấy đồ vải công nghiệp 120kg Italclean S-120
 • Model

  S-120

 • Kích thước

  1850 x 2080 x 2350mm

 • Trọng lượng

  2080 kg

 • Công suất

  120-120 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 55kg Italclean S-55
 • Model

  S-55

 • Kích thước

  1250 x 2150 x 1600mm

 • Trọng lượng

  660 kg

 • Công suất

  55-55 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 34kg Italclean S-35
 • Model

  S-35

 • Kích thước

  1055 x 1935 x 1215mm

 • Trọng lượng

  350 kg

 • Công suất

  35-35 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 25kg Italclean S-25
 • Model

  S-25

 • Kích thước

  950 x 1830 x 1150mm

 • Trọng lượng

  260 kg

 • Công suất

  25-25 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 16kg Italclean S-16
 • Model

  S-16

 • Kích thước

  810 x 1690 x 1120mm

 • Trọng lượng

  220 kg

 • Công suất

  16-16 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 10kg Italclean S-10
 • Model

  S-10

 • Kích thước

  740 x 1505 x 950mm

 • Trọng lượng

  160 kg

 • Công suất

  10-10 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết