Thiết bị hoàn thiện giặt là
Máy là ép công nghiệp SILC S/MP4
 • Model

  S/MP4

 • Kích thước

  Tiêu chuẩn

 • Trọng lượng

  321 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy là ép công nghiệp SIDI CT-750 ULL
 • Model

  CT-750 ULL

 • Kích thước

  1400x1150x1400 mm

 • Trọng lượng

  360 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy là ép công nghiệp Pony BP-UL
 • Model

  BP-UL

 • Kích thước

  1400x1150x1400 mm

 • Trọng lượng

  360 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bàn là hơi tay công nghiệp Ghidini MOV.K
 • Model

  MOV.K

 • Kích thước

  2300 (Electric wire)

 • Trọng lượng

  2 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bàn tẩy điểm Ghidini GB-S-88C
 • Model

  GB-S-88C

 • Kích thước

  1200 x 650 x 1800 mm

 • Trọng lượng

  46 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy là ép công nghiệp Ghidini P88-U3L
 • Model

  P88-U3L

 • Kích thước

  1370x1080x1250 mm

 • Trọng lượng

  237 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bàn tẩy điểm SILC S/MSF
 • Model

  S/MSF

 • Kích thước

  460 x 1070 x 330 mm

 • Trọng lượng

  24 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

Xem chi tiết

Bàn tẩy điểm SIDI F-793
 • Model

  F-793

 • Kích thước

  580 x 1070 x 1380mm

 • Trọng lượng

  80 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bàn tẩy điểm PONY JOLLY S
 • Model

  JOLLY-S

 • Kích thước

  1450 x 800 x 1700 mm

 • Trọng lượng

  140 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy thổi phom SIDI M-780
 • Model

  M-780

 • Kích thước

  1430 x 780 x 1050 mm

 • Trọng lượng

  135 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy thổi phom Ghidini MAJESTIC V
 • Model

  MAJESTIC V

 • Kích thước

  640 x 1390 x 1910 mm

 • Trọng lượng

  88 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bàn là tay điện công nghiệp Sidi Star
 • Model

  Star

 • Kích thước

  Tiêu chuẩn

 • Trọng lượng

  1.8 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết