Bộ bàn là hơi công nghiệp
Bộ bàn là hơi tay công nghiệp Ghidini SIMBA
 • Model

  SIMBA

 • Kích thước

  300 x 1500 x 450mm

 • Trọng lượng

  18 kg

 • Công suất

  kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bàn là bàn ủi Trevil Trevil 1000
 • Model

  Trevil 1000

 • Kích thước

  410 x 510 x 590 mm

 • Trọng lượng

  8 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bàn là bàn ủi SIDI Venus
 • Model

  Venus

 • Kích thước

  1400 x 450 x 850 mm

 • Trọng lượng

  71 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bàn là bàn ủi PONY TA
 • Model

  TA

 • Kích thước

  1550 x 580 x 1070 mm

 • Trọng lượng

  90 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bàn là bàn ủi PONY FVC-S
 • Model

  FVC-S

 • Kích thước

  1550 x 580 x 1070 mm

 • Trọng lượng

  122 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bộ nồi hơi bàn là Ghidini Simba Mini
 • Model

  Simba Mini

 • Kích thước

  230 x 420 x 300 mm

 • Trọng lượng

  9 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bộ nồi hơi bàn là Beta-3
 • Model

  Beta-3

 • Kích thước

  230 x 420 x 300 mm

 • Trọng lượng

  9 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết