Dung dịch tẩy vết bẩn và dầu mỡ trên vải 142 Stain Ext
 • Model

  142 Stain Ext

 • Kích thước

  5/20 lít

 • Trọng lượng

  5 kg

 • Công suất

  kg/mẻ

 • Quốc gia

Xem chi tiết

Bột giặt đậm đặc với hàm lượng kiềm thấp 351 Actibrite
 • Model

  351 Actibrite

 • Kích thước

  15 kg

 • Trọng lượng

  15 kg

 • Công suất

  kg/mẻ

 • Quốc gia

Xem chi tiết

Nước giặt công nghiệp đậm đặc 355 L-Detergent
 • Model

  355 L-Detergent

 • Kích thước

  20 lít

 • Trọng lượng

  20 kg

 • Công suất

  kg/mẻ

 • Quốc gia

Xem chi tiết

Nước xả vải 251E Extrasoft
 • Model

  251E Extrasoft

 • Kích thước

  5

 • Trọng lượng

  5 kg

 • Công suất

  kg/mẻ

 • Quốc gia

Xem chi tiết

Nước giặt công nghiệp 350 Laun-D
 • Model

  350 Laun-D

 • Kích thước

  5 lít

 • Trọng lượng

  5 kg

 • Công suất

  kg/mẻ

 • Quốc gia

Xem chi tiết

Hoá chất tẩy trắng gốc Oxy 220 L-oxy Bleach
 • Model

  220 L-oxy Bleach

 • Kích thước

  30 lít

 • Trọng lượng

  30 kg

 • Công suất

  kg/mẻ

 • Quốc gia

Xem chi tiết

Dung dịch tẩy trắng và sát khuẩn gốc Chlorine 352 Cocorex
 • Model

  352 Cocorex

 • Kích thước

  20 lít

 • Trọng lượng

  20 kg

 • Công suất

  kg/mẻ

 • Quốc gia

Xem chi tiết

Dung dịch tẩy rửa và sát khuẩn gốc Oxygen
 • Model

  354 Oxygen Destainer

 • Kích thước

  15 kg

 • Trọng lượng

  15 kg

 • Công suất

  kg/mẻ

 • Quốc gia

Xem chi tiết