Máy là ga công nghiệp Fagor - Tây Ban Nha
Máy là ga tổ hợp FAGOR Poseidon PSE-100/330 PL
 • Model

  PSE-100/330 PL

 • Kích thước

  4313 x 2220 x 2100mm

 • Trọng lượng

  3800 kg

 • Công suất

  250-290 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy là ga tổ hợp FAGOR Poseidon PSE-80/330 PL
 • Model

  PSE-80/330 PL

 • Kích thước

  4390 x 2200 x 1885mm

 • Trọng lượng

  3350 kg

 • Công suất

  180-220 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy là ga tổ hợp FAGOR Poseidon PSE-60/330 PL
 • Model

  PSE-60/330 PL

 • Kích thước

  4390 x 2020 x 1475mm

 • Trọng lượng

  2850 kg

 • Công suất

  110-140 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy là ga tổ hợp FAGOR Polaris PSE-100/330
 • Model

  PSE-100/330

 • Kích thước

  4313 x 2220 x 2100mm

 • Trọng lượng

  3800 kg

 • Công suất

  250-290 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy là ga tổ hợp FAGOR Phoenix PSE-60/330/1-2 PL+AP
 • Model

  PSE-60/330/1-2 PL+AP

 • Kích thước

  4300 x 2085 x 2210mm

 • Trọng lượng

  3300 kg

 • Công suất

  110-140 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy là ga công nghiệp Fagor PSE-50/330 MP
 • Model

  PSE-50/330 MP

 • Kích thước

  4110 x 1189 x 836mm

 • Trọng lượng

  1436 kg

 • Công suất

  80-120 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy là ga công nghiệp Fagor PSE-50/260 MP
 • Model

  PSE-50/260 MP

 • Kích thước

  3410 x 1189 x 836mm

 • Trọng lượng

  1200 kg

 • Công suất

  60-80 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy là ga công nghiệp Fagor PSE-35/200 MP
 • Model

  PSE-35/200 MP

 • Kích thước

  2542 x 1112 x 660mm

 • Trọng lượng

  590 kg

 • Công suất

  30-35 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy là ga tổ hợp FAGOR Poseidon PSE-100/260 PL
 • Model

  PSE-100/260 PL

 • Kích thước

  3620 x 2220 x 2100mm

 • Trọng lượng

  3300 kg

 • Công suất

  190-230 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy là ga tổ hợp FAGOR Poseidon PSE-80/260 PL
 • Model

  PSE-80/260 PL

 • Kích thước

  3745 x 2200 x 1885mm

 • Trọng lượng

  2900 kg

 • Công suất

  140-175 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy là ga tổ hợp FAGOR Poseidon PSE-60/260 PL
 • Model

  PSE-60/260 PL

 • Kích thước

  3745 x 2020 x 1475mm

 • Trọng lượng

  2400 kg

 • Công suất

  75-105 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy là ga tổ hợp FAGOR Polaris PSE-100/260
 • Model

  PSE-100/260

 • Kích thước

  3620 x 2220 x 2100mm

 • Trọng lượng

  3300 kg

 • Công suất

  190-230 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết