Máy sấy đồ vài công nghiệp
Máy sấy đồ vải công nghiệp 60 kg Fagor SR-60 MP PLUS
 • Model

  SR-60 MP PLUS

 • Kích thước

  1270 x 2380 x 1345mm

 • Trọng lượng

  550 kg

 • Công suất

  55-67 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 45 kg Fagor SR-45 MP PLUS
 • Model

  SR-45 MP PLUS

 • Kích thước

  1270 x 2380 x 1095mm

 • Trọng lượng

  500 kg

 • Công suất

  41-50 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 23 kg Fagor SR-23 MP PLUS
 • Model

  SR-23 MP PLUS

 • Kích thước

  890 x 1812 x 1345mm

 • Trọng lượng

  338 kg

 • Công suất

  21-25 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 28 kg Fagor SR-28 MP
 • Model

  SR-28 MP

 • Kích thước

  985 x 1946 x 1054mm

 • Trọng lượng

  350 kg

 • Công suất

  kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 23 kg Fagor SR-23 MP
 • Model

  SR-23 MP

 • Kích thước

  890 x 1812 x 1345mm

 • Trọng lượng

  338 kg

 • Công suất

  21-25 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 28kg Fagor SC-28
 • Model

  SC-28

 • Kích thước

  985 x 1946 x 1054mm

 • Trọng lượng

  350 kg

 • Công suất

  25-31 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 23kg Fagor SC-23
 • Model

  SC-23

 • Kích thước

  890 x 1812 x 1345mm

 • Trọng lượng

  338 kg

 • Công suất

  21-25 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Dexter T-80
 • Model

  T-80

 • Kích thước

  978 x 1924 x 1314 mm

 • Trọng lượng

  324 kg

 • Công suất

  36-36 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Dexter T-50
 • Model

  T-50

 • Kích thước

  876 x 1835 x 1219 mm

 • Trọng lượng

  245 kg

 • Công suất

  22-24 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Dexter T-30
 • Model

  T-30

 • Kích thước

  800 x 1835 x 1060 mm

 • Trọng lượng

  206 kg

 • Công suất

  13-14 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Danube DD-35 GOLD
 • Model

  DD-35 GOLD

 • Kích thước

  985 x 1946 x 1210 mm

 • Trọng lượng

  260 kg

 • Công suất

  33-37 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Danube DD-28 GOLD
 • Model

  DD-28 GOLD

 • Kích thước

  985 x 1946 x 1054 mm

 • Trọng lượng

  230 kg

 • Công suất

  27-31 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết