Máy sấy khô công nghiệp 100 kg Pegasus HG-2000
 • Model

  HG-2000

 • Kích thước

  1620 x 2530 x 1860

 • Trọng lượng

  750 kg

 • Công suất

  100-100 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy sấy khô công nghiệp 70 kg Pegasus HG-1400
 • Model

  HG-1400

 • Kích thước

  1406 x 2300 x 1560

 • Trọng lượng

  600 kg

 • Công suất

  70-70 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy sấy khô công nghiệp 50 kg Pegasus HG-1000
 • Model

  HG-1000

 • Kích thước

  1310 x 2200 x 1550mm

 • Trọng lượng

  510 kg

 • Công suất

  50-50 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy sấy khô công nghiệp 35 kg Pegasus HG-700
 • Model

  HG-700

 • Kích thước

  1060 x 2000 x 1560mm

 • Trọng lượng

  480 kg

 • Công suất

  35-35 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy sấy khô công nghiệp 25 kg Pegasus HG-500
 • Model

  HG-500

 • Kích thước

  1060 x 2000 x 1250mm

 • Trọng lượng

  450 kg

 • Công suất

  25-25 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy sấy khô công nghiệp 15 kg Pegasus HG-300
 • Model

  HG-300

 • Kích thước

  850 x 1600 x 1100 mm

 • Trọng lượng

  420 kg

 • Công suất

  15-15 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết