Máy sấy công nghiệp Renzacci - Ý
Máy sấy đồ vải công nghiệp 25kg Renzacci R-55 Plus
 • Model

  R-55 Plus

 • Kích thước

  950 x 1830 x 1150mm

 • Trọng lượng

  260 kg

 • Công suất

  25-25 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 16kg Renzacci R-35 Plus
 • Model

  R-35 Plus

 • Kích thước

  810 x 1690 x 1120mm

 • Trọng lượng

  220 kg

 • Công suất

  16-16 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 10kg Renzacci R-25 Plus
 • Model

  R-25 Plus

 • Kích thước

  740 x 1505 x 950mm

 • Trọng lượng

  160 kg

 • Công suất

  10-10 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 122kg Renzacci D-240
 • Model

  D-240

 • Kích thước

  1850 x 2690 x 2350mm

 • Trọng lượng

  2080 kg

 • Công suất

  122-122 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 55kg Renzacci D-110
 • Model

  D-110

 • Kích thước

  1250 x 2230 x 1650mm

 • Trọng lượng

  660 kg

 • Công suất

  55-55 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 36kg Renzacci D-80
 • Model

  D-80

 • Kích thước

  1055 x 1935 x 1215mm

 • Trọng lượng

  350 kg

 • Công suất

  36-36 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết