Máy sấy công nghiệp Imesa - Ý
Máy là ga công nghiệp IMESA MCM 2800
 • Model

  MCM-2800

 • Kích thước

  2514 x 1072 x 776mm

 • Trọng lượng

  488 kg

 • Công suất

  68-68 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy là ga công nghiệp IMESA MCM 2500
 • Model

  MCM-2500

 • Kích thước

  2134 x 1072 x 776mm

 • Trọng lượng

  447 kg

 • Công suất

  62-62 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Imesa ES-75
 • Model

  ES-75

 • Kích thước

  1360 x 2262 x 1930mm

 • Trọng lượng

  1164 kg

 • Công suất

  75-75 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Imesa ES-55
 • Model

  ES-55

 • Kích thước

  1360 x 2260 x 1700mm

 • Trọng lượng

  880 kg

 • Công suất

  55-55 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Imesa ES-34
 • Model

  ES-34

 • Kích thước

  1022 x 1852 x 1188mm

 • Trọng lượng

  331 kg

 • Công suất

  34-34 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Imesa ES-23
 • Model

  ES-23

 • Kích thước

  1022 x 1852 x 918mm

 • Trọng lượng

  299 kg

 • Công suất

  23-23 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Imesa ES-18
 • Model

  ES-18

 • Kích thước

  791 x 1760 x 1051mm

 • Trọng lượng

  238 kg

 • Công suất

  18-18 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Imesa ES-14
 • Model

  ES-14

 • Kích thước

  791 x 1760 x 874mm

 • Trọng lượng

  213 kg

 • Công suất

  14-14 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Imesa ES-10
 • Model

  ES-10

 • Kích thước

  791 x 1760 x 707mm

 • Trọng lượng

  201 kg

 • Công suất

  10-10 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết