Các hãng máy sấy công nghiệp khác
Máy sấy đồ vải công nghiệp Dexter T-80
 • Model

  T-80

 • Kích thước

  978 x 1924 x 1314 mm

 • Trọng lượng

  324 kg

 • Công suất

  36-36 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Dexter T-50
 • Model

  T-50

 • Kích thước

  876 x 1835 x 1219 mm

 • Trọng lượng

  245 kg

 • Công suất

  22-24 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Dexter T-30
 • Model

  T-30

 • Kích thước

  800 x 1835 x 1060 mm

 • Trọng lượng

  206 kg

 • Công suất

  13-14 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Danube DD-35 GOLD
 • Model

  DD-35 GOLD

 • Kích thước

  985 x 1946 x 1210 mm

 • Trọng lượng

  260 kg

 • Công suất

  33-37 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Danube DD-28 GOLD
 • Model

  DD-28 GOLD

 • Kích thước

  985 x 1946 x 1054 mm

 • Trọng lượng

  230 kg

 • Công suất

  27-31 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Danube DD-23GOLD
 • Model

  DD-23 GOLD

 • Kích thước

  890 x 1812 x 1245mm

 • Trọng lượng

  210 kg

 • Công suất

  23-26 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Danube DD-16 GOLD
 • Model

  DD-16 GOLD

 • Kích thước

  785 x 1694 x 1110mm

 • Trọng lượng

  187 kg

 • Công suất

  16-18 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Primus DX-25
 • Model

  DX-25

 • Kích thước

  981 x 1946 x 1378mm

 • Trọng lượng

  247 kg

 • Công suất

  25-25 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Bỉ

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Hwasung HS-9255-120
 • Model

  HS-9255-120

 • Kích thước

  1680 x 2600 x 1700mm

 • Trọng lượng

  1620 kg

 • Công suất

  120-120 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Hàn Quốc

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Hwasung HS-9255-100
 • Model

  HS-9255-100

 • Kích thước

  1600 x 2500 x 1700mm

 • Trọng lượng

  1350 kg

 • Công suất

  100-100 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Hàn Quốc

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Hwasung HS-9255-80
 • Model

  HS-9255-80

 • Kích thước

  1600 x 2200 x 1400mm

 • Trọng lượng

  1100 kg

 • Công suất

  80-80 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Hàn Quốc

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Hwasung HS-9255-50
 • Model

  HS-9255-50

 • Kích thước

  1690 x 1930 x 1180mm

 • Trọng lượng

  950 kg

 • Công suất

  50-50 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Hàn Quốc

Xem chi tiết