Máy sấy công nghiệp Lavamac - Cộng hoà Séc
Máy sấy đồ vải công nghiệp Lavamac LDR-1700
 • Model

  LDR-1700

 • Kích thước

  1350 x 2390 x 1948mm

 • Trọng lượng

  820 kg

 • Công suất

  90-90 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Séc

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Lavamac LDR-1425
 • Model

  LDR-1425

 • Kích thước

  1349 x 2388 x 1749mm

 • Trọng lượng

  714 kg

 • Công suất

  77-77 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Séc

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Lavamac LDR-1025
 • Model

  LDR-1025

 • Kích thước

  1178 x 2177 x 1725mm

 • Trọng lượng

  578 kg

 • Công suất

  55-55 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Séc

Xem chi tiết