Máy sấy công nghiệp Maxi - Thái Lan
Máy sấy đồ vải công nghiệp 90kg MAXI MDDE-200
 • Model

  MDDE-200

 • Kích thước

  1616 x 2630 x 2030mm

 • Trọng lượng

  N/A

 • Công suất

  90-90 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 86kg MAXI MDDE-190
 • Model

  MDDE-190

 • Kích thước

  1420 x 2557 x 1970mm

 • Trọng lượng

  1095 kg

 • Công suất

  86-86 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 77kg MAXI MDDE-170
 • Model

  MDDE-170

 • Kích thước

  1420 x 2380 x 1700mm

 • Trọng lượng

  1042 kg

 • Công suất

  77-77 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 55kg MAXI MDDE-120
 • Model

  MDDE-120

 • Kích thước

  1200 x 2084 x 1660mm

 • Trọng lượng

  731 kg

 • Công suất

  54-55 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 34kg MAXI MDDE-75
 • Model

  MDDE-75

 • Kích thước

  973 x 1920 x 1270mm

 • Trọng lượng

  382 kg

 • Công suất

  34-34 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp MAXI MDDE-50
 • Model

  MDDE-50

 • Kích thước

  973 x 1920 x 1150mm

 • Trọng lượng

  354 kg

 • Công suất

  22-23 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp MAXI MDDE-30
 • Model

  MDDE-30

 • Kích thước

  805 x 1740 x 1138mm

 • Trọng lượng

  308 kg

 • Công suất

  15-16 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết