Máy sấy công nghiệp Fagor - Tây Ban Nha
Máy sấy đồ vải công nghiệp 60 kg Fagor SR-60 MP PLUS
 • Model

  SR-60 MP PLUS

 • Kích thước

  1270 x 2380 x 1345mm

 • Trọng lượng

  550 kg

 • Công suất

  55-67 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 45 kg Fagor SR-45 MP PLUS
 • Model

  SR-45 MP PLUS

 • Kích thước

  1270 x 2380 x 1095mm

 • Trọng lượng

  500 kg

 • Công suất

  41-50 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 23 kg Fagor SR-23 MP PLUS
 • Model

  SR-23 MP PLUS

 • Kích thước

  890 x 1812 x 1345mm

 • Trọng lượng

  338 kg

 • Công suất

  21-25 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 28 kg Fagor SR-28 MP
 • Model

  SR-28 MP

 • Kích thước

  985 x 1946 x 1054mm

 • Trọng lượng

  350 kg

 • Công suất

  kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 23 kg Fagor SR-23 MP
 • Model

  SR-23 MP

 • Kích thước

  890 x 1812 x 1345mm

 • Trọng lượng

  338 kg

 • Công suất

  21-25 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 28kg Fagor SC-28
 • Model

  SC-28

 • Kích thước

  985 x 1946 x 1054mm

 • Trọng lượng

  350 kg

 • Công suất

  25-31 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 23kg Fagor SC-23
 • Model

  SC-23

 • Kích thước

  890 x 1812 x 1345mm

 • Trọng lượng

  338 kg

 • Công suất

  21-25 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 23kg Fagor SR-23 MP HE
 • Model

  SR-23 MP HE

 • Kích thước

  890 x 1812 x 1495mm

 • Trọng lượng

  338 kg

 • Công suất

  23-26 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 16kg Fagor SR-16 MP HE
 • Model

  SR-16 MP HE

 • Kích thước

  785 x 1694 x 1360mm

 • Trọng lượng

  190 kg

 • Công suất

  17-18 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 11kg Fagor SR-11 MP HE
 • Model

  SR-11 MP HE

 • Kích thước

  785 x 1694 x 1090mm

 • Trọng lượng

  170 kg

 • Công suất

  11-12 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp tích hợp 32kg Fagor SR-2-16 MP
 • Model

  SR-2-16 MP

 • Kích thước

  785 x 1980 x 1200mm

 • Trọng lượng

  190 kg

 • Công suất

  30-36 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp tích hợp 22kg Fagor SR-2-11 MP
 • Model

  SR-2-11 MP

 • Kích thước

  785 x 1980 x 930mm

 • Trọng lượng

  170 kg

 • Công suất

  20-24 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết