Máy sấy công nghiệp ID Cleaning - Ý
Máy sấy đồ vải công nghiệp 120kg Italian Drycleaning ID-120
 • Model

  ID-120

 • Kích thước

  1850 x 2680 x 2350mm

 • Trọng lượng

  2080 kg

 • Công suất

  120-120 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 55kg Italian Drycleaning ID-55
 • Model

  ID-55

 • Kích thước

  1250 x 2150 x 1600mm

 • Trọng lượng

  660 kg

 • Công suất

  55-55 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 36kg Italian Drycleaning ID-36
 • Model

  ID-36

 • Kích thước

  1055 x 1935 x 1215mm

 • Trọng lượng

  350 kg

 • Công suất

  36-36 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 25kg Italian Drycleaning ID-25
 • Model

  ID-25

 • Kích thước

  950 x 1830 x 1170mm

 • Trọng lượng

  260 kg

 • Công suất

  25-25 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 16kg Italian Drycleaning ID-15
 • Model

  ID-15

 • Kích thước

  810 x 1690 x 1170mm

 • Trọng lượng

  220 kg

 • Công suất

  16-16 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 10kg Italian Drycleaning ID-8
 • Model

  ID-8

 • Kích thước

  740 x 1505 x 950mm

 • Trọng lượng

  160 kg

 • Công suất

  10-10 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết