Bàn tẩy điểm, bàn tẩy vết bẩn
Bàn tẩy điểm Ghidini GB-S-88C
 • Model

  GB-S-88C

 • Kích thước

  1200 x 650 x 1800 mm

 • Trọng lượng

  46 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bàn tẩy điểm SILC S/MSF
 • Model

  S/MSF

 • Kích thước

  460 x 1070 x 330 mm

 • Trọng lượng

  24 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

Xem chi tiết

Bàn tẩy điểm SIDI F-793
 • Model

  F-793

 • Kích thước

  580 x 1070 x 1380mm

 • Trọng lượng

  80 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bàn tẩy điểm PONY JOLLY S
 • Model

  JOLLY-S

 • Kích thước

  1450 x 800 x 1700 mm

 • Trọng lượng

  140 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bàn tẩy điểm Ghidini GB-S-88C Mini
 • Model

  GB-S-88 C Mini

 • Kích thước

  615 x 400 x 1900 mm

 • Trọng lượng

  54 kg

 • Công suất

  kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bàn tẩy điểm sinh thái Ghidini Ecocab
 • Model

  Ecocab

 • Kích thước

  1250 x 760 x 1760 mm

 • Trọng lượng

  174 kg

 • Công suất

  kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bàn tẩy điểm Ghidini GB-S-88 F
 • Model

  GB-S-88F

 • Kích thước

  1200 x 650 x 1800 mm

 • Trọng lượng

  58 kg

 • Công suất

  kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bàn tẩy điểm Ghidini GB-S-Compact
 • Model

  GB-S- Compact

 • Kích thước

  640 x 320 x 670 mm

 • Trọng lượng

  16 kg

 • Công suất

  kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bàn tẩy điểm SIDI Mercury
 • Model

  Mercury

 • Kích thước

  720 x 290 x 420 mm

 • Trọng lượng

  15 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết