Máy thổi phom quần áo dùng trong giặt là
Máy thổi phom áo Ghidini MAJESTIC A
 • Model

  Majestic A

 • Kích thước

  1360 x 610 x 1780 mm

 • Trọng lượng

  130 kg

 • Công suất

  0-0 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy thổi phom SIDI M-780
 • Model

  M-780

 • Kích thước

  1430 x 780 x 1050 mm

 • Trọng lượng

  135 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy thổi phom Ghidini MAJESTIC V
 • Model

  MAJESTIC V

 • Kích thước

  640 x 1390 x 1910 mm

 • Trọng lượng

  88 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy thổi phom PONY MGP
 • Model

  MGP

 • Kích thước

  1170 x 780 x 1100 mm

 • Trọng lượng

  95 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy thổi phom PONY MG
 • Model

  MG

 • Kích thước

  1620 x 820 x 2050 mm

 • Trọng lượng

  135 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy thổi phom quần SILC S/TP
 • Model

  S/TP

 • Kích thước

  640 x 1020 x 1600 mm

 • Trọng lượng

  76 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy thổi phom áo SILC S/MPC 3S
 • Model

  S/MPC 3S

 • Kích thước

  3150 x 850 x 2150 mm

 • Trọng lượng

  330 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy thổi phom SIDI M-781-GV
 • Model

  M-781-GV

 • Kích thước

  1180 x 1780 x 1750 m

 • Trọng lượng

  125 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy thổi phom quần Ghidini T 3000
 • Model

  T-3000

 • Kích thước

  1115 x 1950 x 630mm

 • Trọng lượng

  119 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết