Máy là ép dùng trong giặt là
Máy là ép công nghiệp SILC S/MP4
 • Model

  S/MP4

 • Kích thước

  Tiêu chuẩn

 • Trọng lượng

  321 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy là ép công nghiệp SIDI CT-750 ULL
 • Model

  CT-750 ULL

 • Kích thước

  1400x1150x1400 mm

 • Trọng lượng

  360 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy là ép công nghiệp Pony BP-UL
 • Model

  BP-UL

 • Kích thước

  1400x1150x1400 mm

 • Trọng lượng

  360 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy là ép công nghiệp Ghidini P88-U3L
 • Model

  P88-U3L

 • Kích thước

  1370x1080x1250 mm

 • Trọng lượng

  237 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết