Bàn là hơi tay công nghiệp
Bàn là hơi tay công nghiệp Ghidini MOV.K
 • Model

  MOV.K

 • Kích thước

  2300 (Electric wire)

 • Trọng lượng

  2 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bàn là tay điện công nghiệp Sidi Star
 • Model

  Star

 • Kích thước

  Tiêu chuẩn

 • Trọng lượng

  1.8 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bàn là tay điện công nghiệp Pony Baby
 • Model

  Baby

 • Kích thước

  Tiêu chuẩn

 • Trọng lượng

  1.9 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bàn là tay SILC S-AVR
 • Model

  S-AVR

 • Kích thước

  1750 x 960 x 530mm

 • Trọng lượng

  115 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết