Bộ bàn là hút chân không
Bàn là bàn ủi Ghidini VAPOR V STD
 • Model

  VAPOR V STD

 • Kích thước

  1200 x 400 x 1250 mm

 • Trọng lượng

  134 kg

 • Công suất

  kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bàn là bàn ủi với nồi hơi Ghidini VAPOR E STD
 • Model

  VAPOR E STD

 • Kích thước

  1500 x 640 x 1100 mm

 • Trọng lượng

  165 kg

 • Công suất

  kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bàn là bàn ủi với nồi hơi Ghidini VAPOR A MAXI
 • Model

  VAPOR A MAXI

 • Kích thước

  1600 x 640 x 1100 mm

 • Trọng lượng

  192 kg

 • Công suất

  kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bàn là bàn ủi với nồi hơi Ghidini VAPOR A STD
 • Model

  VAPOR A STD

 • Kích thước

  1500 x 640 x 1100 mm

 • Trọng lượng

  155 kg

 • Công suất

  kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bàn hút chân không Ghidini TPA
 • Model

  TPA

 • Kích thước

  1380 x 380 x 930 mm

 • Trọng lượng

  22 kg

 • Công suất

  kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Bàn là bàn ủi Trevil 2270
 • Model

  Trevil 2270

 • Kích thước

  1685 x 1870 x 525mm

 • Trọng lượng

  95 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết