Máy là ga công nghiệp Chicago - Mỹ
Máy là ga công nghiệp Chicago Laser 16
 • Model

  Laser 16

 • Kích thước

  D=400

 • Trọng lượng

  N/A

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy là ga công nghiệp Chicago Laser 13
 • Model

  Laser 13

 • Kích thước

  D=330 mm

 • Trọng lượng

  N/A

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết