Máy giặt công nghiệp Lavamac - Thương hiệu Cộng hoà Séc
Máy giặt vắt công nghiệp Lavamac LH 1250
 • Model

  LH-1250

 • Kích thước

  1855 x 2085 x 2085mm

 • Trọng lượng

  3480 kg

 • Công suất

  120-120 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Séc

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp Lavamac LH-1000
 • Model

  LH-1000

 • Kích thước

  1790 x 2060 x 2005mm

 • Trọng lượng

  3170 kg

 • Công suất

  100-100 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Séc

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp Lavamac LH 800
 • Model

  LH-800

 • Kích thước

  1495 x 2010 x 1940mm

 • Trọng lượng

  2640 kg

 • Công suất

  80-80 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Séc

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp Lavamac LH-550
 • Model

  LH-550

 • Kích thước

  1195 x 1905 x 1610mm

 • Trọng lượng

  1770 kg

 • Công suất

  55-55 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Séc

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp Lavamac LH-400
 • Model

  LH-400

 • Kích thước

  1195 x 1905 x 1430mm

 • Trọng lượng

  1560 kg

 • Công suất

  40-40 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Séc

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp Lavamac LH 335
 • Model

  LH-335

 • Kích thước

  1195 x 1905 x 1330mm

 • Trọng lượng

  1190 kg

 • Công suất

  33-33 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Séc

Xem chi tiết