Các hãng máy giặt công nghiệp khác
Máy giặt vắt công nghiệp 36kg Dexter T-1200
 • Model

  T-1200

 • Kích thước

  873 x 1470 x 1153 mm

 • Trọng lượng

  464 kg

 • Công suất

  36-36 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 27kg Dexter T-900
 • Model

  T-900

 • Kích thước

  873 x 1407 x 988mm

 • Trọng lượng

  437 kg

 • Công suất

  27-27 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 18kg Dexter T-600
 • Model

  T-600

 • Kích thước

  759 x 1262 x 914mm

 • Trọng lượng

  254 kg

 • Công suất

  18-18 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 36kg Danube WED-36
 • Model

  WED-36

 • Kích thước

  1095 x 1598 x 1184mm

 • Trọng lượng

  750 kg

 • Công suất

  35-39 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 27kg Danube WED-27
 • Model

  WED-27

 • Kích thước

  979 x 1548 x 1041mm

 • Trọng lượng

  490 kg

 • Công suất

  25-28 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 18kg Danube WED-18
 • Model

  WED-18

 • Kích thước

  884 x 1409 x 914mm

 • Trọng lượng

  360 kg

 • Công suất

  18-18 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 14kg Danube WED-14
 • Model

  WED-14

 • Kích thước

  788 x 1301 x 870mm

 • Trọng lượng

  250 kg

 • Công suất

  13-14 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 11kg Danube WED-11
 • Model

  WED-11

 • Kích thước

  692 x 1158 x 788mm

 • Trọng lượng

  230 kg

 • Công suất

  10-11 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 55kg Primus FS-55
 • Model

  FS-55

 • Kích thước

  1195 x 1905 x 1610mm

 • Trọng lượng

  1630 kg

 • Công suất

  55-55 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Bỉ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 40kg Primus FS-40
 • Model

  FS-40

 • Kích thước

  1195 x 1905 x 1430mm

 • Trọng lượng

  1560 kg

 • Công suất

  40-40 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Bỉ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 33kg Primus FS-33
 • Model

  FS-33

 • Kích thước

  1195 x 1905 x 1330mm

 • Trọng lượng

  1190 kg

 • Công suất

  33-33 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Bỉ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 70kg Hwasung HS-9033-70
 • Model

  HS-9033-70

 • Kích thước

  1735 x 1910 x 1745mm

 • Trọng lượng

  2300 kg

 • Công suất

  70-70 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Hàn Quốc

Xem chi tiết