Các hãng máy là ga công nghiệp khác
Máy là ga (là cán) công nghiệp Danube MIII-3300
 • Model

  MIII-3300

 • Kích thước

  4110 x 1190 x 956 mm

 • Trọng lượng

  1436 kg

 • Công suất

  80-120 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp Danube MIII-2600
 • Model

  MIII-2600

 • Kích thước

  3410 x 1190 x 956 mm

 • Trọng lượng

  1200 kg

 • Công suất

  60-80 kg/mẻ

 • Quốc gia

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp Danube MIII-2000
 • Model

  MIII-2000

 • Kích thước

  2810 x 1190 x 956 mm

 • Trọng lượng

  925 kg

 • Công suất

  50-70 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp Danube DII-200
 • Model

  DII-200

 • Kích thước

  2740 x 1107 x 644 mm

 • Trọng lượng

  428 kg

 • Công suất

  30-40 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp Danube DII-160
 • Model

  DII-160

 • Kích thước

  2210 x 1107 x 644 mm

 • Trọng lượng

  355 kg

 • Công suất

  20-30 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp Danube DII-140
 • Model

  DII-140

 • Kích thước

  1960 x 1107 x 644 mm

 • Trọng lượng

  300 kg

 • Công suất

  10-20 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp Danube R-25/140
 • Model

  R-25/140

 • Kích thước

  1900 x 1170 x 500 mm

 • Trọng lượng

  126 kg

 • Công suất

  40-40 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp Danube R-25/120
 • Model

  R-25/120

 • Kích thước

  1650 x 1170 x 500 mm

 • Trọng lượng

  116 kg

 • Công suất

  35-35 kg/mẻ

 • Quốc gia

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp Danube R-25/100
 • Model

  R-25/100

 • Kích thước

  1450 x 1170 x 500 mm

 • Trọng lượng

  107 kg

 • Công suất

  30-30 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp Danube R-18/120
 • Model

  R-18/120

 • Kích thước

  1486 x 970 x 400 mm

 • Trọng lượng

  93 kg

 • Công suất

  20-20 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp Danube R-18/100
 • Model

  R-18/100

 • Kích thước

  1286 x 970 x 400 mm

 • Trọng lượng

  91 kg

 • Công suất

  15-15 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp IMAGE IP 14x120
 • Model

  IP 14x120

 • Kích thước

  4060 x 2213 x 1262mm

 • Trọng lượng

  1519 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết