Máy là ga công nghiệp Imesa - Ý
Máy là ga công nghiệp IMESA MCM 3200
 • Model

  MCM-3200

 • Kích thước

  2704 x 1072 x 776mm

 • Trọng lượng

  542 kg

 • Công suất

  80-80 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy là ga công nghiệp IMESA MCA-210
 • Model

  MCA-210

 • Kích thước

  2704 x 1072 x 776 mm

 • Trọng lượng

  542 kg

 • Công suất

  46-46 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy là ga công nghiệp IMESA MCA 180
 • Model

  MCA-180

 • Kích thước

  2514 x 1072 x 776mm

 • Trọng lượng

  488 kg

 • Công suất

  40-40 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy là ga công nghiệp IMESA MCA-150
 • Model

  MCA-150

 • Kích thước

  2134 x 1072 x 776mm

 • Trọng lượng

  447 kg

 • Công suất

  34-34 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết