Máy giặt công nghiệp ID Cleaning - Thương hiệu Ý
Máy giặt vắt công nghiệp 120kg Italian Drycleaning WX-120
 • Model

  WX-120

 • Kích thước

  1880 x 2060 x 2060mm

 • Trọng lượng

  2500 kg

 • Công suất

  120-120 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 70kg Italian Drycleaning WX-70
 • Model

  WX-70

 • Kích thước

  1520 x 1600 x 1500mm

 • Trọng lượng

  1080 kg

 • Công suất

  70-70 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 55kg Italian Drycleaning WX-55
 • Model

  WX-55

 • Kích thước

  1520 x 1600 x 1300mm

 • Trọng lượng

  940 kg

 • Công suất

  55-55 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 35kg Italian Drycleaning WX-35
 • Model

  WX-35

 • Kích thước

  1150 x 1530 x 1250mm

 • Trọng lượng

  780 kg

 • Công suất

  35-35 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 21kg Italian Drycleaning WX-22
 • Model

  WX-22

 • Kích thước

  950 x 1360 x 1070mm

 • Trọng lượng

  650 kg

 • Công suất

  21-21 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 16kg Italian Drycleaning WX-16
 • Model

  WX-16

 • Kích thước

  950 x 1360 x 970mm

 • Trọng lượng

  560 kg

 • Công suất

  16-16 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết