Máy là ga công nghiệp Pegasus Y-3300 III Z
 • Model

  Y-3300 III Z

 • Kích thước

  4040 x 1420 x 3350mm

 • Trọng lượng

  4050 kg

 • Công suất

  kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy là ga công nghiệp Pegasus Y-3000 II Z
 • Model

  Y-3000 II Z

 • Kích thước

  4040 x 1420 x 2410mm

 • Trọng lượng

  3250 kg

 • Công suất

  kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy là ga công nghiệp Pegasus Y-2800 II Z
 • Model

  Y-2800 II Z

 • Kích thước

  3840 x 1420 x 2410mm

 • Trọng lượng

  3150 kg

 • Công suất

  kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy là ga công nghiệp Pegasus Y-2500 II Z
 • Model

  Y-2500 II Z

 • Kích thước

  3540 x 1420 x 2410mm

 • Trọng lượng

  2950 kg

 • Công suất

  kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy là ga công nghiệp Pegasus Y-3000 I Z
 • Model

  Y-3000 IZ

 • Kích thước

  4040 x 1420 x 1470mm

 • Trọng lượng

  2450 kg

 • Công suất

  kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy là ga công nghiệp Pegasus Y-2800 I Z
 • Model

  Y-2800 I Z

 • Kích thước

  3840 x 1420 x 1470mm

 • Trọng lượng

  2300 kg

 • Công suất

  kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy là ga công nghiệp Pegasus Y-2500 I Z
 • Model

  Y-2500 I Z

 • Kích thước

  3540 x 1420 x 1470mm

 • Trọng lượng

  2150 kg

 • Công suất

  kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy là ga công nghiệp Pegasus GY-3300II
 • Model

  GY-3300II

 • Kích thước

  4791 x 1400 x 2820

 • Trọng lượng

  6550 kg

 • Công suất

  kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy là ga công nghiệp Pegasus GY-3000II
 • Model

  GY-3000II

 • Kích thước

  4492 x 1460 x 2820

 • Trọng lượng

  6350 kg

 • Công suất

  0-0 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết