Máy là ga công nghiệp GMP - Ý
Máy là ga công nghiệp GMP E140.25
 • Model

  E140.25

 • Kích thước

  1920 x 1070 x 445mm

 • Trọng lượng

  151 kg

 • Công suất

  35-35 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy là ga công nghiệp GMP E120.25
 • Model

  E120.25

 • Kích thước

  1720 x 1070 x 445mm

 • Trọng lượng

  110 kg

 • Công suất

  30-30 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy là ga công nghiệp GMP E100.25
 • Model

  E100.25

 • Kích thước

  1520 x 1070 x 445mm

 • Trọng lượng

  104 kg

 • Công suất

  25-25 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết