Máy là ga công nghiệp Maxi - Thái Lan
Máy là ga công nghiệp Maxi MF-20
 • Model

  MF-20

 • Kích thước

  4318 x 2057 x 1397mm

 • Trọng lượng

  1930 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy là ga công nghiệp Maxi MF-16
 • Model

  MF-16

 • Kích thước

  4318 x 2057 x 1321mm

 • Trọng lượng

  1730 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy là ga công nghiệp Maxi MF-13
 • Model

  MF-13

 • Kích thước

  4191 x 1880 x 1168mm

 • Trọng lượng

  1273 kg

 • Công suất

  1-1 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết