Máy là ga công nghiệp Lavamac - Cộng hoà Séc
Máy là ga công nghiệp Lavamac LSR-5032
 • Model

  LSR-5032

 • Kích thước

  3950 x 1232 x 992mm

 • Trọng lượng

  1590 kg

 • Công suất

  120-120 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Séc

Xem chi tiết

Máy là ga công nghiệp Lavamac LSR-5025
 • Model

  LSR-5025

 • Kích thước

  3350 x 1232 x 992mm

 • Trọng lượng

  1290 kg

 • Công suất

  95-95 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Séc

Xem chi tiết

Máy là ga công nghiệp Lavamac LSR-5020
 • Model

  LSR-5020

 • Kích thước

  2750 x 1232 x 992mm

 • Trọng lượng

  1150 kg

 • Công suất

  80-80 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Séc

Xem chi tiết

Máy là ga công nghiệp Lavamac LSR-5016
 • Model

  LSR-5016

 • Kích thước

  2350 x 1232 x 992mm

 • Trọng lượng

  920 kg

 • Công suất

  65-65 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Séc

Xem chi tiết