Máy giặt vắt cách ly công nghiệp IMESA D2W-55
 • Model

  D2W-55

 • Kích thước

  1621x 1867x 1536mm

 • Trọng lượng

  1848 kg

 • Công suất

  55-55 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy giặt vắt cách ly công nghiệp IMESA D2W-30
 • Model

  D2W-30

 • Kích thước

  1252x 1887x 1373mm

 • Trọng lượng

  950 kg

 • Công suất

  30-30 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy giặt vắt cách ly công nghiệp IMESA D2W-23
 • Model

  D2W-23

 • Kích thước

  967x 1470x 1070mm

 • Trọng lượng

  545 kg

 • Công suất

  23-23 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy giặt vắt cách ly công nghiệp IMESA D2W-18
 • Model

  D2W-18

 • Kích thước

  967x 1470x 980mm

 • Trọng lượng

  531 kg

 • Công suất

  18-18 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA RC-85
 • Model

  RC-85

 • Kích thước

  1560 x 1563x 1868mm

 • Trọng lượng

  1900 kg

 • Công suất

  85-85 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA RC-70
 • Model

  RC-70

 • Kích thước

  1560 x 1474x 1868mm

 • Trọng lượng

  1100 kg

 • Công suất

  70-70 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA RC-55
 • Model

  RC-55

 • Kích thước

  1430 x 1424x 1868mm

 • Trọng lượng

  878 kg

 • Công suất

  55-55 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA RC-40
 • Model

  RC-40

 • Kích thước

  1098 x 1438 x 1114mm

 • Trọng lượng

  600 kg

 • Công suất

  40-40 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA RC-30
 • Model

  RC-30

 • Kích thước

  1098 x 1438 x 989mm

 • Trọng lượng

  565 kg

 • Công suất

  30-30 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA RC-23
 • Model

  RC-23

 • Kích thước

  880 x 1314 x 1126mm

 • Trọng lượng

  390 kg

 • Công suất

  23-23 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA RC-18
 • Model

  RC-18

 • Kích thước

  880 x 1314 x 1036mm

 • Trọng lượng

  277 kg

 • Công suất

  18-18 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA RC-14
 • Model

  RC-14

 • Kích thước

  880 x 1314x 931mm

 • Trọng lượng

  266 kg

 • Công suất

  14-14 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Ý

Xem chi tiết