Các hãng máy sấy công nghiệp khác
Máy sấy đồ vải công nghiệp Hwasung HS-9255-30
 • Model

  HS-9255-30

 • Kích thước

  1320 x 1760 x 1050mm

 • Trọng lượng

  590 kg

 • Công suất

  30-30 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Hàn Quốc

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp SpeedQueen ST030
 • Model

  ST-030

 • Kích thước

  711 x 1622 x 1191mm

 • Trọng lượng

  150 kg

 • Công suất

  13-14 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp SpeedQueen ST025
 • Model

  ST-025

 • Kích thước

  711 x 1622 x 1038mm

 • Trọng lượng

  137 kg

 • Công suất

  11-11 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp ADC ES-76
 • Model

  ES-76

 • Kích thước

  972 x 1791 x 1265mm

 • Trọng lượng

  338 kg

 • Công suất

  34-34 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp ADC ES-50
 • Model

  ES-50

 • Kích thước

  972 x 1791 x 1019mm

 • Trọng lượng

  277 kg

 • Công suất

  23-23 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp ADC ES-35
 • Model

  ES-35

 • Kích thước

  791 x 1702 x 1027mm

 • Trọng lượng

  210 kg

 • Công suất

  16-16 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy sấy đô vải công nghiệp UNIMAC UT-075
 • Model

  UT-075

 • Kích thước

  981 x 1946 x 1378mm

 • Trọng lượng

  615 kg

 • Công suất

  34-34 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy sấy đô vải công nghiệp UNIMAC UT-055
 • Model

  UT-055

 • Kích thước

  876 x 1695 x 1365mm

 • Trọng lượng

  197 kg

 • Công suất

  25-25 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy sấy đô vải công nghiệp UNIMAC UT-050
 • Model

  UT-50

 • Kích thước

  981 x 1946 x 1226mm

 • Trọng lượng

  247 kg

 • Công suất

  22.7-22.7 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Huebsch HT035
 • Model

  HT-035

 • Kích thước

  800 x 1622 x 1191mm

 • Trọng lượng

  164 kg

 • Công suất

  kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Huebsch HT-030
 • Model

  HT-030

 • Kích thước

  711 x 1622 x 1191mm

 • Trọng lượng

  150 kg

 • Công suất

  14-14 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Huebsch HT-025
 • Model

  HT-025

 • Kích thước

  711x 1622 x 1038mm

 • Trọng lượng

  135 kg

 • Công suất

  11-11 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết