Máy sấy công nghiệp Hwasung Cleantech - Hàn Quốc
Máy sấy đồ vải công nghiệp Hwasung HS-9255-120
 • Model

  HS-9255-120

 • Kích thước

  1680 x 2600 x 1700mm

 • Trọng lượng

  1620 kg

 • Công suất

  120-120 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Hàn Quốc

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Hwasung HS-9255-100
 • Model

  HS-9255-100

 • Kích thước

  1600 x 2500 x 1700mm

 • Trọng lượng

  1350 kg

 • Công suất

  100-100 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Hàn Quốc

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Hwasung HS-9255-80
 • Model

  HS-9255-80

 • Kích thước

  1600 x 2200 x 1400mm

 • Trọng lượng

  1100 kg

 • Công suất

  80-80 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Hàn Quốc

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Hwasung HS-9255-50
 • Model

  HS-9255-50

 • Kích thước

  1690 x 1930 x 1180mm

 • Trọng lượng

  950 kg

 • Công suất

  50-50 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Hàn Quốc

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Hwasung HS-9255-30
 • Model

  HS-9255-30

 • Kích thước

  1320 x 1760 x 1050mm

 • Trọng lượng

  590 kg

 • Công suất

  30-30 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Hàn Quốc

Xem chi tiết