Máy sấy công nghiệp Danube - Pháp
Máy sấy đồ vải công nghiệp Danube DD-35 GOLD
 • Model

  DD-35 GOLD

 • Kích thước

  985 x 1946 x 1210 mm

 • Trọng lượng

  260 kg

 • Công suất

  33-37 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Danube DD-28 GOLD
 • Model

  DD-28 GOLD

 • Kích thước

  985 x 1946 x 1054 mm

 • Trọng lượng

  230 kg

 • Công suất

  27-31 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Danube DD-23GOLD
 • Model

  DD-23 GOLD

 • Kích thước

  890 x 1812 x 1245mm

 • Trọng lượng

  210 kg

 • Công suất

  23-26 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Danube DD-16 GOLD
 • Model

  DD-16 GOLD

 • Kích thước

  785 x 1694 x 1110mm

 • Trọng lượng

  187 kg

 • Công suất

  16-18 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết