Máy sấy công nghiệp Image - Thái Lan
Máy sấy đồ vải công nghiệp Image DP-375
 • Model

  DP-375

 • Kích thước

  2014 x 2852 x 2728mm

 • Trọng lượng

  2264 kg

 • Công suất

  170-170 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Image DP-250
 • Model

  DP-250

 • Kích thước

  1650 x 2374 x 2151mm

 • Trọng lượng

  1995 kg

 • Công suất

  113-113 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Image DP-200
 • Model

  DP-200

 • Kích thước

  1650 x 2372 x 2059mm

 • Trọng lượng

  1732 kg

 • Công suất

  90-91 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Image DE-200
 • Model

  DE-200

 • Kích thước

  1616 x 2530 x 2027mm

 • Trọng lượng

  1331 kg

 • Công suất

  90-90 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Image DE-170
 • Model

  DE-170

 • Kích thước

  1420 x 2380 x 1700mm

 • Trọng lượng

  1026 kg

 • Công suất

  77-77 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Image DE-150
 • Model

  DE-150

 • Kích thước

  1420 x 2380 x 1601mm

 • Trọng lượng

  905 kg

 • Công suất

  67-68 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Image DE-120
 • Model

  DE-120

 • Kích thước

  1200 x 2090 x 1660mm

 • Trọng lượng

  702 kg

 • Công suất

  54-54 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Image DE-100
 • Model

  DE-100

 • Kích thước

  1200 x 2090 x 1451mm

 • Trọng lượng

  558 kg

 • Công suất

  45-45 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Image DE-75
 • Model

  DE-75

 • Kích thước

  980 x 1920 x 1270mm

 • Trọng lượng

  382 kg

 • Công suất

  34-34 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Image DE-50
 • Model

  DE-50

 • Kích thước

  975 x 1920 x 1150mm

 • Trọng lượng

  354 kg

 • Công suất

  22-23 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Image DE-30
 • Model

  DE-30

 • Kích thước

  805 x 1740 x 1140mm

 • Trọng lượng

  308 kg

 • Công suất

  15-16 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết