Máy sấy công nghiệp Huebsch - Mỹ
Máy sấy đồ vải công nghiệp Huebsch HT035
 • Model

  HT-035

 • Kích thước

  800 x 1622 x 1191mm

 • Trọng lượng

  164 kg

 • Công suất

  kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Huebsch HT-030
 • Model

  HT-030

 • Kích thước

  711 x 1622 x 1191mm

 • Trọng lượng

  150 kg

 • Công suất

  14-14 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Huebsch HT-025
 • Model

  HT-025

 • Kích thước

  711x 1622 x 1038mm

 • Trọng lượng

  135 kg

 • Công suất

  11-11 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết