Máy sấy công nghiệp Domus - Tây Ban Nha
Máy sấy đồ vải công nghiệp 80kg Domus DTA-80 / DTP-80
 • Model

  DTA-80 / DTP-80

 • Kích thước

  1270 x 2375 x 1562mm

 • Trọng lượng

  600 kg

 • Công suất

  80-80 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 60kg Domus DTA-60 / DTP-60
 • Model

  DTA-60 / DTP-60

 • Kích thước

  1270 x 2375 x 1330mm

 • Trọng lượng

  550 kg

 • Công suất

  60-60 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 45kg Domus DTA-45 / DTP-45
 • Model

  DTA-45 / DTP-45

 • Kích thước

  1270 x 2375 x 1070mm

 • Trọng lượng

  500 kg

 • Công suất

  45-45 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 36kg Domus DTA-36 / DTP-36
 • Model

  DTA-36 / DTP-36

 • Kích thước

  985 x 1946 x 1200mm

 • Trọng lượng

  350 kg

 • Công suất

  36-36 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 27kg Domus DTA-27 / DTP-27
 • Model

  DTA-27 / DTP-27

 • Kích thước

  890 x 1812 x 1335mm

 • Trọng lượng

  338 kg

 • Công suất

  27-27 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 18kg Domus DTA-18 / DTP-18
 • Model

  DTA-18 / DTP-18

 • Kích thước

  785 x 1694 x 1100mm

 • Trọng lượng

  190 kg

 • Công suất

  18-18 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 11kg Domus DTA-11 / DTP-11
 • Model

  DTA-11 / DTP-11

 • Kích thước

  785 x 1694 x 830mm

 • Trọng lượng

  170 kg

 • Công suất

  11-11 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 36kg Domus DLC-36
 • Model

  DLC-36

 • Kích thước

  985 x 1946 x 1200mm

 • Trọng lượng

  350 kg

 • Công suất

  36-36 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 27kg Domus DLC-27
 • Model

  DLC-27

 • Kích thước

  890 x 1812 x 1335mm

 • Trọng lượng

  338 kg

 • Công suất

  27-27 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 18kg Domus DLC-18
 • Model

  DLC-18

 • Kích thước

  785 x 1694 x 1100mm

 • Trọng lượng

  190 kg

 • Công suất

  18-18 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 11kg Domus DLC-11
 • Model

  DLC-11

 • Kích thước

  785 x 1694 x 830mm

 • Trọng lượng

  170 kg

 • Công suất

  11-11 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết