Máy sấy công nghiệp Primer - Tây Ban Nha
Máy sấy đồ vải công nghiệp 35kg Primer DL-35
 • Model

  DL-35

 • Kích thước

  985 x 1946 x 1200mm

 • Trọng lượng

  350 kg

 • Công suất

  35-35 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 26kg Primer DL-26
 • Model

  DL-26

 • Kích thước

  890 x 1812 x 1335mm

 • Trọng lượng

  338 kg

 • Công suất

  26-26 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 17kg Primer DL-17
 • Model

  DL-17

 • Kích thước

  785 x 1694 x 1100mm

 • Trọng lượng

  170 kg

 • Công suất

  17-17 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 11kg Primer DL-11
 • Model

  DL-11

 • Kích thước

  785 x 1694 x 830mm

 • Trọng lượng

  170 kg

 • Công suất

  11-11 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 80kg Primer DS-80
 • Model

  DS-80

 • Kích thước

  1562 x 2375 x 1270mm

 • Trọng lượng

  550 kg

 • Công suất

  80-80 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 60kg Primer DS-60
 • Model

  DS-60

 • Kích thước

  1330 x 2375 x 1270mm

 • Trọng lượng

  550 kg

 • Công suất

  60-60 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 45kg Primer DS-45
 • Model

  DS-45

 • Kích thước

  1270 x 2375 x 1070mm

 • Trọng lượng

  500 kg

 • Công suất

  45-45 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 35kg Primer DS-35
 • Model

  DS-35

 • Kích thước

  985 x 1946 x 1200 mm

 • Trọng lượng

  350 kg

 • Công suất

  35-35 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 26kg Primer DS-26
 • Model

  DS-26

 • Kích thước

  890 x 1812 x 1335mm

 • Trọng lượng

  338 kg

 • Công suất

  25-28 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 17kg Primer DS-17
 • Model

  DS-17

 • Kích thước

  785 x 1694 x 1100 mm

 • Trọng lượng

  190 kg

 • Công suất

  17-17 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 11kg Primer DS-11
 • Model

  DS-11

 • Kích thước

  785 x 1694 x 830 mm

 • Trọng lượng

  170 kg

 • Công suất

  11-11 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết