Máy sấy công nghiệp ADC - Mỹ
Máy sấy đồ vải công nghiệp ADC ES-76
 • Model

  ES-76

 • Kích thước

  972 x 1791 x 1265mm

 • Trọng lượng

  338 kg

 • Công suất

  34-34 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp ADC ES-50
 • Model

  ES-50

 • Kích thước

  972 x 1791 x 1019mm

 • Trọng lượng

  277 kg

 • Công suất

  23-23 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp ADC ES-35
 • Model

  ES-35

 • Kích thước

  791 x 1702 x 1027mm

 • Trọng lượng

  210 kg

 • Công suất

  16-16 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết