Máy sấy công nghiệp Girbau - Tây Ban Nha
Máy sấy đồ vải công nghiệp Girbau ED-660
 • Model

  ED-660

 • Kích thước

  1002 x 1828 x 1343mm

 • Trọng lượng

  386 kg

 • Công suất

  33-33 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Girbau ED-460
 • Model

  ED-460

 • Kích thước

  1002 x 1828 x 1056mm

 • Trọng lượng

  339 kg

 • Công suất

  23-23 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Girbau ED-340
 • Model

  ED-340

 • Kích thước

  798 x 1522 x 1173mm

 • Trọng lượng

  279 kg

 • Công suất

  16-16 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Girbau ED-260
 • Model

  ED-260

 • Kích thước

  798 x 1522 x 985mm

 • Trọng lượng

  249 kg

 • Công suất

  13-13 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết