Máy sấy công nghiệp Yasen - Trung Quốc
Máy sấy đồ vải công nghiệp 100kg Yasen HG-2000 Z
 • Model

  HG-2000 Z

 • Kích thước

  1620 x 2530 x 1860mm

 • Trọng lượng

  750 kg

 • Công suất

  100-100 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp 70kg Yasen HG-1400 Z
 • Model

  HG-1400Z

 • Kích thước

  1405 x 2300 x 1560mm

 • Trọng lượng

  600 kg

 • Công suất

  70-70 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Yasen HG-1000D/Z
 • Model

  HG-1000D/Z

 • Kích thước

  1310 x 2200 x 1550mm

 • Trọng lượng

  510 kg

 • Công suất

  50-50 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Yasen HG-700D/Z
 • Model

  HG-700D/Z

 • Kích thước

  1060 x 2000 x 1560mm

 • Trọng lượng

  480 kg

 • Công suất

  35-35 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Yasen HG-500D/Z
 • Model

  HG-500D/Z

 • Kích thước

  1060 x 2000 x 1250mm

 • Trọng lượng

  450 kg

 • Công suất

  25-25 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy sấy đồ vải công nghiệp Yasen HG-300D/Z
 • Model

  HG-300D/Z

 • Kích thước

  850 x 1600 x 1100mm

 • Trọng lượng

  420 kg

 • Công suất

  15-15 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết