Các hãng máy giặt công nghiệp khác
Máy giặt vắt công nghiệp 50kg Hwasung HS-9033-50
 • Model

  HS-9033-50

 • Kích thước

  1555 x 1725 x 1495mm

 • Trọng lượng

  1550 kg

 • Công suất

  50-50 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Hàn Quốc

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 35kg Hwasung HS-9033-35
 • Model

  HS-9033-35

 • Kích thước

  1305 x 1600 x 1295mm

 • Trọng lượng

  1100 kg

 • Công suất

  35-35 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Hàn Quốc

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 25kg Hwasung HS-9033-25
 • Model

  HS-9033-25

 • Kích thước

  1115 x 1590 x 1245mm

 • Trọng lượng

  950 kg

 • Công suất

  25-25 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Hàn Quốc

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 20kg Hwasung HS-9302-20
 • Model

  HS-9302-20

 • Kích thước

  1070 x 1590 x 1100mm

 • Trọng lượng

  700 kg

 • Công suất

  20-20 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Hàn Quốc

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 15kg Hwasung HS-9302-15
 • Model

  HS-9302-15

 • Kích thước

  1070 x 1590 x 1100mm

 • Trọng lượng

  630 kg

 • Công suất

  15-15 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Hàn Quốc

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp SpeedQueen SC-40
 • Model

  SC-40

 • Kích thước

  778 x 1199 x 1073 mm

 • Trọng lượng

  249 kg

 • Công suất

  18-18 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp SpeedQueen SC-30
 • Model

  SC-30

 • Kích thước

  737 x 1143 x 896 mm

 • Trọng lượng

  209 kg

 • Công suất

  14-14 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp SpeedQueen SC-20
 • Model

  SC-20

 • Kích thước

  660 x 1092 x 784 mm

 • Trọng lượng

  152 kg

 • Công suất

  9-9 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 72.6 kg Unimac UW-160
 • Model

  UW-160

 • Kích thước

  1171 x 1844 x 1524mm

 • Trọng lượng

  939 kg

 • Công suất

  72.6-72.6 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 60 kg Unimac UW-130
 • Model

  UW-130

 • Kích thước

  1171 x 1844 x 1384mm

 • Trọng lượng

  925 kg

 • Công suất

  60-60 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 47.6 kg Unimac UW-105
 • Model

  UW-105

 • Kích thước

  1019 x 1717 x 1435mm

 • Trọng lượng

  771 kg

 • Công suất

  47.6-47.6 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 38.5 kg Unimac UW-85
 • Model

  UW-85

 • Kích thước

  1019 x 1717 x 1308mm

 • Trọng lượng

  757 kg

 • Công suất

  38.5-38.5 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết