Máy giặt công nghiệp Primer - Thương hiệu Tây Ban Nha
Máy giặt vắt công nghiệp 26kg Primer TS-26
 • Model

  TS-26

 • Kích thước

  885 x 1428 x 1127 mm

 • Trọng lượng

  320 kg

 • Công suất

  25-28 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 19kg Primer TS-19
 • Model

  TS-19

 • Kích thước

  788 x 1321 x 1034 mm

 • Trọng lượng

  246 kg

 • Công suất

  18-20 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 14kg Primer TS-14
 • Model

  TS-14

 • Kích thước

  788 x 1321 x 870mm

 • Trọng lượng

  225 kg

 • Công suất

  14-14 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 11kg Primer TS-11
 • Model

  TS-11

 • Kích thước

  692 x 1177 x 830mm

 • Trọng lượng

  208 kg

 • Công suất

  10-12 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 35kg Primer RS-35
 • Model

  RS-35

 • Kích thước

  979 x 1428 x 1166mm

 • Trọng lượng

  473 kg

 • Công suất

  35-39 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 26kg Primer RS-26
 • Model

  RS-26

 • Kích thước

  885 x 1321 x 1036mm

 • Trọng lượng

  340 kg

 • Công suất

  25-28 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 14kg Primer RS-14
 • Model

  RS-14

 • Kích thước

  719 x 1177 x 853 mm

 • Trọng lượng

  239 kg

 • Công suất

  14-14 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 11kg Primer RS-11
 • Model

  RS-11

 • Kích thước

  719 x 1177 x 738 mm

 • Trọng lượng

  217 kg

 • Công suất

  11-11 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 125kg Primer LS-125
 • Model

  LS-125

 • Kích thước

  1836 x 2245 x 1863mm

 • Trọng lượng

  3950 kg

 • Công suất

  120-133 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 62kg Primer LS-62
 • Model

  LS-62

 • Kích thước

  1478 x 1906 x 1444mm

 • Trọng lượng

  1400 kg

 • Công suất

  60-67 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 42kg Primer LS-42
 • Model

  LS-42

 • Kích thước

  1478 x 1906 x 1394mm

 • Trọng lượng

  1300 kg

 • Công suất

  40-45 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 26kg Primer LS-26
 • Model

  LS-26

 • Kích thước

  980 x 1598 x 1041 mm

 • Trọng lượng

  490 kg

 • Công suất

  25-28 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết