Máy giặt công nghiệp Domus - Tây Ban Nha
Máy giặt vắt công nghiệp 36kg Domus DLS-36
 • Model

  DLS-36

 • Kích thước

  979 x 1428 x 1166mm

 • Trọng lượng

  473 kg

 • Công suất

  36-36 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 27kg Domus DLS-27
 • Model

  DLS-27

 • Kích thước

  788 x 1321 x 895mm

 • Trọng lượng

  281 kg

 • Công suất

  27-27 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 18kg Domus DLS-18
 • Model

  DLS-18

 • Kích thước

  788 x 1321 x 895mm

 • Trọng lượng

  281 kg

 • Công suất

  18-18 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 14kg Domus DLS-14
 • Model

  DLS-14

 • Kích thước

  719 x 1177 x 853mm

 • Trọng lượng

  239 kg

 • Công suất

  14-14 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 10kg Domus DLS-10
 • Model

  DLS-10

 • Kích thước

  719 x 1177 x 738mm

 • Trọng lượng

  217 kg

 • Công suất

  10-10 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 27kg Domus DMS-27
 • Model

  DMS-27

 • Kích thước

  885 x 1428 x 1127mm

 • Trọng lượng

  320 kg

 • Công suất

  27-27 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 18kg Domus DMS-18
 • Model

  DMS-18

 • Kích thước

  788 x 1321 x 1034mm

 • Trọng lượng

  246 kg

 • Công suất

  18-18 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 14kg Domus DMS-14
 • Model

  DMS-14

 • Kích thước

  788 x 1321 x 870mm

 • Trọng lượng

  225 kg

 • Công suất

  14-14 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 10kg Domus DMS-10
 • Model

  DMS-10

 • Kích thước

  692 x 1177 x 830mm

 • Trọng lượng

  208 kg

 • Công suất

  10-10 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 120kg Domus DHS-120
 • Model

  DHS-120

 • Kích thước

  1836 x 2245 x 1863mm

 • Trọng lượng

  3950 kg

 • Công suất

  120-120 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 60kg Domus DHS-60
 • Model

  DHS-60

 • Kích thước

  1478 x 1905 x 1444mm

 • Trọng lượng

  1400 kg

 • Công suất

  60-60 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 40kg Domus DHS-40
 • Model

  DHS-40

 • Kích thước

  1478 x 1905 x 1394mm

 • Trọng lượng

  1300 kg

 • Công suất

  40-40 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Tây Ban Nha

Xem chi tiết