Thương hiệu máy giặt Image nổi tiếng toàn cầu của Mỹ, lắp ráp tại Thái Lan
Máy giặt vắt công nghiệp 45kg Image HE-100
 • Model

  HE-100

 • Kích thước

  1050 x 1722 x 1374mm

 • Trọng lượng

  875 kg

 • Công suất

  45-45 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 36kg Image HE-80
 • Model

  HE-80

 • Kích thước

  1050 x 1708 x 1219mm

 • Trọng lượng

  740 kg

 • Công suất

  36-36 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 27kg Image HE-60
 • Model

  HE-60

 • Kích thước

  880 x 1467 x 1177 mm

 • Trọng lượng

  499 kg

 • Công suất

  27-27 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 18kg Image HE-40
 • Model

  HE-40

 • Kích thước

  785 x 1320 x 1090 mm

 • Trọng lượng

  437 kg

 • Công suất

  18-18 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 13kg Image HE-30
 • Model

  HE-30

 • Kích thước

  735 x 1270 x 885 mm

 • Trọng lượng

  286 kg

 • Công suất

  13-13.6 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 9kg Image HE-20
 • Model

  HE-20

 • Kích thước

  663 x 1201 x 795 mm

 • Trọng lượng

  240 kg

 • Công suất

  9-10 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Thái Lan

Xem chi tiết