Máy giặt công nghiệp Primus - Bỉ
Máy giặt vắt công nghiệp 55kg Primus FS-55
 • Model

  FS-55

 • Kích thước

  1195 x 1905 x 1610mm

 • Trọng lượng

  1630 kg

 • Công suất

  55-55 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Bỉ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 40kg Primus FS-40
 • Model

  FS-40

 • Kích thước

  1195 x 1905 x 1430mm

 • Trọng lượng

  1560 kg

 • Công suất

  40-40 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Bỉ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 33kg Primus FS-33
 • Model

  FS-33

 • Kích thước

  1195 x 1905 x 1330mm

 • Trọng lượng

  1190 kg

 • Công suất

  33-33 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Bỉ

Xem chi tiết