Máy giặt công nghiệp Dexter - thương hiệu Mỹ
Máy giặt vắt công nghiệp 36kg Dexter T-1200
 • Model

  T-1200

 • Kích thước

  873 x 1470 x 1153 mm

 • Trọng lượng

  464 kg

 • Công suất

  36-36 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 27kg Dexter T-900
 • Model

  T-900

 • Kích thước

  873 x 1407 x 988mm

 • Trọng lượng

  437 kg

 • Công suất

  27-27 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 18kg Dexter T-600
 • Model

  T-600

 • Kích thước

  759 x 1262 x 914mm

 • Trọng lượng

  254 kg

 • Công suất

  18-18 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết