Máy giặt công nghiệp Unimac - Thương hiệu Mỹ
Máy giặt vắt công nghiệp 72.6 kg Unimac UW-160
 • Model

  UW-160

 • Kích thước

  1171 x 1844 x 1524mm

 • Trọng lượng

  939 kg

 • Công suất

  72.6-72.6 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 60 kg Unimac UW-130
 • Model

  UW-130

 • Kích thước

  1171 x 1844 x 1384mm

 • Trọng lượng

  925 kg

 • Công suất

  60-60 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 47.6 kg Unimac UW-105
 • Model

  UW-105

 • Kích thước

  1019 x 1717 x 1435mm

 • Trọng lượng

  771 kg

 • Công suất

  47.6-47.6 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 38.5 kg Unimac UW-85
 • Model

  UW-85

 • Kích thước

  1019 x 1717 x 1308mm

 • Trọng lượng

  757 kg

 • Công suất

  38.5-38.5 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 30 kg Unimac UW-65
 • Model

  UW-65

 • Kích thước

  867 x 1642 x 1266mm

 • Trọng lượng

  499 kg

 • Công suất

  30-30 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 20 kg Unimac UW-45
 • Model

  UW-45

 • Kích thước

  867 x 1642 x 1126mm

 • Trọng lượng

  490 kg

 • Công suất

  20-20 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết