Máy giặt công nghiệp SpeedQueen - Thương hiệu Mỹ
Máy giặt vắt công nghiệp SpeedQueen SC-40
 • Model

  SC-40

 • Kích thước

  778 x 1199 x 1073 mm

 • Trọng lượng

  249 kg

 • Công suất

  18-18 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp SpeedQueen SC-30
 • Model

  SC-30

 • Kích thước

  737 x 1143 x 896 mm

 • Trọng lượng

  209 kg

 • Công suất

  14-14 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp SpeedQueen SC-20
 • Model

  SC-20

 • Kích thước

  660 x 1092 x 784 mm

 • Trọng lượng

  152 kg

 • Công suất

  9-9 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Mỹ

Xem chi tiết