Máy giặt công nghiệp Danube - Pháp
Máy giặt vắt công nghiệp 36kg Danube WED-36
 • Model

  WED-36

 • Kích thước

  1095 x 1598 x 1184mm

 • Trọng lượng

  750 kg

 • Công suất

  35-39 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 27kg Danube WED-27
 • Model

  WED-27

 • Kích thước

  979 x 1548 x 1041mm

 • Trọng lượng

  490 kg

 • Công suất

  25-28 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 18kg Danube WED-18
 • Model

  WED-18

 • Kích thước

  884 x 1409 x 914mm

 • Trọng lượng

  360 kg

 • Công suất

  18-18 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 14kg Danube WED-14
 • Model

  WED-14

 • Kích thước

  788 x 1301 x 870mm

 • Trọng lượng

  250 kg

 • Công suất

  13-14 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy giặt vắt công nghiệp 11kg Danube WED-11
 • Model

  WED-11

 • Kích thước

  692 x 1158 x 788mm

 • Trọng lượng

  230 kg

 • Công suất

  10-11 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết